Los días felices. Barcelona: A Buen Paso, 2018.

Els dies feliços. Barcelona: A Buen Paso, 2018.

Les jours heureux. Ginebra: Éditions Notari, 2018.

Rodoreda, Mercè. Viatges i flors. Madrid: Nórdica Libros, 2020. Ilustraciones de Bernat Cormand.